Programy:

Program: NPO – 1.9 Zadržování vody v krajině a v městských oblastech

  • Dřevnice, stupeň Malenovice, rekonstrukce – migrační prostupnost
  • Moravská Sázava, Jez Zvole – migrační zprůchodnění
  • Revitalizace Rudoltičky a přítoků
  • Svratka, Sedliště u Jimramova, obnova původního koryta

Uvedené projekty jsou administrovány Státním fondem životního prostředí České republiky a financovány z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy financovaného z Nástroje pro oživení a odolnost.

Program: Udržitelná městská doprava a mobilita

  • Elektromobilita 2024 – Povodí Moravy, s.p.

Uvedený projekt je administrován Státním fondem životního prostředí České republiky a financován z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy financovaného z Nástroje na podporu oživení a odolnosti.