Elektromobilita 2024 – Povodí Moravy, s.p.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Harmonogram projektu:

Začátek realizace projektu: 1. 5. 2024

Konec realizace projektu: 31. 5. 2025

Popis projektu:

Nákup vozidel s alternativním pohonem (elektromobily), včetně dobíjecích bodů (financováno z Národního plánu obnovy).

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Podpora formou dotace v celkové výši 2 676 000 Kč.

Předmět podpory:

Předmětem podpory je nákup 8 ks nových vozidel a pořízení 9 ks neveřejných dobíjecích stanic.

Počet pořízených dobíjecích stanic (ks): 9

Počet pořízených vozidel s elektropohonem (ks): 8

Přínos navrhovaných opatření:

Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.